Rutilno obložene elektrode

Elektrode za zavarivanje običnih i niskolegiranih čelika MMA (REL)

Категорија: Ознака:

Опис

Naziv elektrode

i standardi

Ø     mm

Jačina struje(A)

Hemijska svojstva (%)

Fizička svojstva
po (AW/KS)

Struje, pol i pravci zavar.

ESR 11
AWS/ASME SFA5.1 5.4  E 6013

2,50

55-85

C

0,08

Rastegljivost(N/mm2)

480


EN 499  E 38 0 RC 11

3,25

90-140

Si

0,30

Čvrstoća Rm (N/ mm2)

530

DIN 1913  E 43 22 Rc 3

4,00

130-180

Mn

0,50

Izduženje A5 (%)

27

5,00

180-230

Žilavost (ISO-V) (J)

0˚C:80 J

Elektroda sa rutilno celuloznom oblogom namenjena upotrebi u metalnoj industriji, u radionicama i za reparaturna radove. Pogodna za zavarivanje u svim pravcima, uključujući i odozgo na dole. Jednako dobro se može koristiti  sa naizmeničnom ili sa jednosmernom strujom. Luk je stabilan i lako se pali, a zavar  se pravilno stapa sa osnovom, gladak je i blago konkavan.
ESR 13
AWS/ASME SFA5.1 E 6013

2,00

40-60

C

0,08

Rastegljivost (N/mm2)

520

 EN 499 E 42 0 RR 12

2,50

60-90

Si

0,40

Čvrstoća Rm (N/mm2)

560

DIN 1913 E 51 32 RR 8

3,25

100-140

Mn

0,60

Izduženje A5 (%)

28

4,00

140-180

Žilavost (ISO-V) (J)

0˚C:70 J

5,00

200-240

-20˚C:40 J

Rutilna elektroda jednostavna za korišćenje pogodna za zavarivanje u svim pravcima, osim odozgo na dole. Jednako dobro se može koristiti kako sa naizmeničnom tako i sa jednosmernom strujom. Luk je stabilan i lako se pali, a zavar  se pravilno stapa sa osnovom, gladak je i blago konkavan. Šljaka se u potpunosti sama odvaja.
ESR 14
AWS/ASME SFA 5.1 E 7014

2,00

40-60

C

0,08

Rastegljivost (N/mm2)

520

pol5pol4

pol12

EN 499 E 42 0 RR 12

2,50

60-90

Si

0,40

Čvrstoća Rm (N/mm2)

560

DIN 1913 E 51 32 RR 8

3,25

100-140

Mn

0,60

Izduženje A5 (%)

28

4,00

140-180

Žilavost (ISO-V) (J)

0˚C:70 J

5,00

200-240

-20˚C:40 J

Rutilna elektroda jednostavna za korišćenje pogodna za zavarivanje u svim pravcima, osim odozgo na dole. Omogućava brzo zavarivanje i ispune zahvaljujući Fe dodatom u oblogu.
ESR 30
AWS/ASME SFA 5.1 E 6013

3,25

100-140

C

0,03

Rastegljivost (N/mm2)

380

pol7

EN 499 E 38 ARR 12

4,00

140-180

Si

0,15

Čvrstoća Rm (N/mm2)

440

DIN 1913 E 43 11 RR 8

5,00

200-240

Mn

0,20

Izduženje A5 (%)

25

Žilavost (ISO-V) (J) +20˚C:700 J
Rutilna, debelo obložena elektroda za zavarivanje  čelika sa niskim % S…
ESR 35
AWS/ASME SFA 5.1 E 6013

2,00

40-60

C

0,08

Rastegljivost (N/mm2)

>380

pol12

EN 499 E 38 2 RB 12

2,50

50-90

Si

0,20

Čvrstoća Rm (N/mm2)

470-600

DIN 1913 E 43 43 RR B 7

3,25

100-150

Mn

0,60

Izduženje A5 (%)

>20

4,00

140-190

Žilavost (ISO-V) (J)

+20˚C:100J

5,00

220-260

-20˚C:70 J

Rutilna-bazična elektroda, za poziciono, zavarivanje cevi,cisterni…Sadrži mali % Si