Roboti

Panasonic je jedan od retkih proizvodjaca robota koji proizvodi i sve ostale elemente koji su potrebni za zavarivanje. Izvor za zavarivanje, dodavac, polikabl itd sve je to deo proizvodnog programa Panasonic-a. Na ovaj nacin su sve komponente sistema prilagodjene jedna drugoj i konstruisane tako da optimalno i efikasno funkcionisu zajedno. SVE OD JEDNOG PROIZVODJACA zaista pravi razliku.

Panasonic TM roboti za zavarivanje su jedinstveni jer omogucavaju korisniku da sam bira da li ce polikabl ici kroz ruku, eksterno ili kombinacija ta dva tipa. Na TM robotima su unapredjeni servo motori, povecana je efikasnost, struktura ruke je prilagodjena zavarivanju tj zbog te konstrukcije gorionik za zavarivanje je uvek u idealnoj poziciji. Sa ovom generacijom zavarivackih robota je postignut optimalan, stabilan i efikasan zavarivacki proces

 

Категорија:

Опис

TAWERS TEHNOLOGIJA

Tawers tehnologija je jedinstvena u svetu robotizacije koju je kreirao Panasonic. Tawers predstavlja integrisan sistem gde su izvor za zavarivanje, robot, gorionik, dodavac tj. svi elementi kontrolisani od jednog CPU-a.

Prednosti:

 • TAWERS Bus- komunikacija sa 16 linija omogucava veliku brzinu
 • 250 puta brza komunikacija
 • Prenos podataka je 4,5Mb/s, ostali 512Kb/s ili sporije
 • Omogucava sinhronizaciju izvora za zavarivanje sa robotom, to omogucava sledece opcije:
  • Automatska kontrola duzine zice (stick out)
  • Lift Start
  • Lift End
  • Snimanje parametara zavarivanja

Specifikacija

TM 1100 TM 1400 TM 1600  TM 1800 TM2000 
Nosivost (kg) 6 kg 6 kg 4 kg 6 kg 6 kg
Max. Doseg (mm) 1.163 mm 1.437 mm 1,639 mm 1.809 mm 2,011
Ponovljivost (mm) ± 0.08 mm ± 0.08 mm ± 0.08 mm ± 0.08 mm ± 0.10 mm
Tezina (kg) 156 kg 170 kg 180 kg 215 kg 217 kg
Max. Bryina okretanja 225 º/s 225 º/s 210 º/s 195 º/s 195 º/s
Max. Brzina Napred/Nazad 225 º/s 225 º/s 197 º/s 197 º/s 197 º/s
Max. Brzina Gore/Dole 225 º/s 225 º/s 205 º/s 205 º/s 205 º/s
Max. Brzina rotacije 425 º/s 425 º/s 425 º/s 425 º/s 425 º/s
Max. Brzina Naginjanja 425 º/s 425 º/s 425 º/s 425 º/s 425 º/s
Max. Brzina Uvrtanja 629 º/s 629 º/s 629 º/s 629 º/s 629 º/s

PREUZMITE KATALOG TAWERS

PREUZMITE KATALOG ROBOTA