Elektrode sa bazičnom oblogom

Категорија:

Опис

Naziv elektrode

i standardi

Ø     mm

Jačina struje(A)

Hemijska svojstva (%)

Fizička svojstva
po (AW/KS)

Struje, pol i pravci zavar.

ESB 44
AWS/ASME SFA5.1 E 7016 – N 8

2,50

80-100

C

0,08

Rastegljivost (N/mm2)

460

pol17

pol12

EN 499 E 38 2 B12 H10

3,25

120-150

Si

0,40

Čvrstoća Rm (N/ mm2)

530

DIN 1913 E 51 43 B R 10

4,00

150-180

Mn

1,00

Izduženje A5 (%)

29

5,00

190-220

Žilavost (ISO-V) (J)

-20˚C:70J

-30˚C:60J

Višenamenska duplo obložena elektroda. Koristi se u radionicama, za provar, u održavanju, za strukturne i otporne zavare.. Stabilnog je i koncentrisanog luka.
ESB 48
AWS/ASME SFA 5.1 E 7018 – N 8

2,50

60-90

C

0,07

Rastegljivost (N/mm2)

515

pol17

pol12

EN 499 E 42 3 B 42 H 10

3,25

100-130

Si

0,60

Čvrstoća Rm (N/ mm2)

550

DIN 1913 E 51 54 B 10

4,00

140-180

Mn

1,20

Izduženje A5 (%)

29

5,00

200-250

Žilavost (ISO-V) (J)

-30˚C:90J

-40˚C:80J

Bazična elektroda za jake konstrukcije, koristi se u brodogradnji. Otpornog je zavara. Luk se lako uspostavlja,  stabilan je i koncentrisan.
ESB 50
AWS/ASME SFA 5.1 E 7018 – H 8

2,00

40-60

C

0,08

Rastegljivost (N/mm2)

530

pol17

pol12

EN 499 E42 3B 42 N10

2,50

60-90

Si

0,50

Čvrstoća Rm (N/ mm2)

570

DIN 1913 E 51 54 B 10

3,25

100-130

Mn

1,20

Izduženje A5 (%)

28

4,00

140-180

Žilavost (ISO-V) (J)

-30˚C:140J

5,00

200-250

Bazična elektroda čiji je zavar čak i kod materijala sa visokim procentom S (do 0,4%), izuzetno otporan, i bez šljake. Dobre karakteristike pružai kod pozicionog zavarivanja.Zavar pokazuje otpornost čak do -60˚C. Pogodan je za zavarivanja čeličnih konstrukcija, mostova, cevi, cevovoda, rezervoara, kotlova i u brodogradnji. Zavar zadovoljava provere H zracima.