Žica za zavarivanje TIG postupkom

Категорије: ,

Опис

Naziv elektrode

i
stand

Ø     mm

Pakovanje

Hemijska
svojstva (%)

Fizička svojstva
po (AW/KS)

Struje, pol i
pravci zavar.

TG 1
AWS/ASME
SFA 5.18
ER 70 S – 3

1,60

5
kg
1000mm

C

0,08

Rastegljivost (N/mm2)

450

 

pol12

EN 1668 W2 Si

2,00

Si

0,55

Čvrstoća Rm (N/mm2)

500

DIN 8559 SG 1

2,40

Mn

1,20

Izduženje A5 (%)

28

3,20  4,00

Žilavost (ISO-V) (J)

0˚C: 110J
-20˚C: 90J
-30˚C: 70J

Nelegana TIG žica za zavarivanje u čistom Argonu. Zavar je pravilan i diskretan. Primena je u izgradnji ceovovda, kotlova, rezervoara, za popravke….
OG 1
AWS/ASME
SFA 5.2
R 45

1,60

5
kg
1000mm

C

0,08

Rastegljivost (N/mm2)

280

pol12

EN 12536 O 1

2,00

Si

0,05

Čvrstoća Rm (N/mm2)

450

DIN 8554 G 1

2,40  3,20

Mn

0,50

Izduženje A5 (%)

20

4,00  5,00

P<0.025

S<0.025

Žilavost (ISO-V) (J)

+20˚C: 50J

Niskolegirana žica, za popravke, koristi se u automobilskoj industriji, za rad sa kovanim gvožđe koje zahteva čvrstinu do 310 N/mm².
TG 2
AWS/ASME
SFA 5.18
ER 70 S – 6

1,20

5
kg
1000mm

C

0,07

Rastegljivost (N/mm2)

470

 

 

EN 1668 W3 Si

1,60

Si

0,80

Čvrstoća Rm (N/mm2)

560

DIN 8559 WSG-2

2,00  2,40

Mn

1,45

Izduženje A5 (%)

28

3,20  4,00

P<0.025

S<0.025

Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C: 90J

Nelegirana žica za TIG zavarivanje običnih čelika i cevi. TG 2 žica se mora koristiti sa čistim Argonom kao zaštitnim gasom.. Tankim bakarnim slojem žica je zaštićena od rđanja.