Žica za zavarivanje prohroma MIG/MAG

Категорија:

Опис

Naziv elektrode

i standardi

Ø     mm

Jačina struje(A)

Hemijska svojstva (%)

Fizička svojstva
po (AW/KS)

Struje, pol i pravci zavar.

Mi 307 Si
AWS/ASME SFA 5.9 ER 307

0,60

Pakovanja žice mogu biti od 5 i od 15 kilograma

C

0,20

Rastegljivost(N/mm2)

˃350

 

pol8

 

pol6

EN 12072 G 18 8 Mn

0,80

Si

0,65-1,0

Čvrstoća Rm (N/mm2)     560-660
DIN 8556 SGX15CrNiMn18 8

1,00

Mn

4,5-7,5

Izduženje A5 (%)         ˃40

1,20

     Cr

17-20

Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C:˃100

Ni

7-10

Austenitna nerđajuća žica za MIG zavarivanje.Koristi se za zavarivanje od visokolegiranih do nelegiranih ili niskolegiranih čelika. Pogodna kao međusloj kod tvrdog navarivanja, za zavarivanje pancirnih limova, manganskih i teško zavarivih čelika. Poseduje visoku otpornost na koroziju.
Mi 308 LSi
AWS/ASME SFA 5.9 ER 308 Lsi

0,60

Pakovanja žice mogu biti od 5 i od 15 kilograma

C

˂0,03

Rastegljivost(N/mm2)

˃400

 

pol8

 

pol6

EN 12072 G 19 9 LSi

0,80

Si

0,65-1,0

Čvrstoća Rm (N/mm2)           580
DIN 8556 SGX2CrNi 19 9

1,00

Mn

1,0-2,5

Izduženje A5 (%)       ˃38

1,20

     Cr

19,5-22

Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C:˃80

Ni

9-11

Austenitna nerđajuća žica za MIG zavarivanje. Otporna je na oksidaciju do temperature od 800˚C. Koristi se za zavarivanje sudova pod pritiskom, uređaja i opreme u hemijskoj i celuloznoj industriji, farmaciji, za radne temperature od 350˚C.
Mi 312
AWS/ASME SFA 5.9 ER 312

0,60

Pakovanja žice mogu biti od 5 i od 15 kilograma

C

˂0,15

Rastegljivost(N/mm2)

550

 

pol8

 

pol6

DIN 8556 SGX10CrNi 309

0,80

Si

0,3-0,65

Čvrstoća Rm (N/mm2)          750

1,00

Mn

1,0-2,5

Izduženje A5 (%)        25

1,20

     Cr

28-32

Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C:˃80

Ni

8-10,5

Austenitno-feritna nerđajuća žica za MIG zavarivanje. Koristi se za zavarivanje raznorodnih čelika. Ne oksidira do temperatura od 1100˚C. Pogodna je kao međusloj kod tvrdih navarivanja i za zavarivanje pocinkovanih limova.