Elektrode za specijalne namene

Категорије: ,

Опис

WELDSTEEL 303

Ø

[A]

STRUJA

POZICIJA

MEHANIČKE OSOBINE

2,50

40-80

pol9

Rastegljivost(N/mm2)

680

3,25

60-120

Čvrstoća Rm(N/mm2)

902

4,00

80-140

Izduženje A5 (%)

41

5,00

100-160

Tvrdoća (HB)  

220

Austenitno-feritna visokolegirana elektroda za zavarivanje svih tipova čelika i čeličnog liva (univerzalana elektroda). Uspešno zavaruje nelegirane i legirane konstrukcione čelike sa visokolegiranim hrom i hrom-nikl čelicima. Pogodna je za zavarivanje manganskih i teško zavarivih čelika. Elektroda je izuzetno otporna na vlagu. Može se koristiti i na veoma zaprljanim površinama bez prethodnog čišćenja. Elektrodu nije potrebno sušiti pre upotrebe. Odlikuje je izuzetno miran i stabilan luk tako da i zavarivaci sa manjim iskustvom uspešno izvode zavare. Metal šava ne menja karakteristike i do 1200˚C. Najveću primenu nalazi u reparaturnom zavarivanju kao i u proizvodnji koja zahteva specifične materijale.
WELDSTEEL 770

Ø

[A]

STRUJA

POZICIJA

MEHANIČKE OSOBINE

2,50

50-70

Rastegljivost(N/mm2)

3,25

70-100

Čvrstoća Rm(N/mm2)

450

4,00

100-130

Izduženje A5 (%)

30

5,00

130-160

Tvrdoća (HB)

176

Specijalna elektroda za zavarivanje nodularnog, temper i sivog liva. Koristi se i za zavarivanje livova sa čelikom. Zavari ne pucaju i bez poroznosti su. Elektroda omogućava zavarivanje u svim položajima čak i nadglavno i vertikalno. Zavareni spoj se veoma lako obrađuje. Zavaruju se kako tanki tako i debeli livovi. Materijal koji se zavaruje nije potrebno predgrevati. Žljebljenje izvršiti sa Weldsteel 100, jer površina nakon njene upotrebe hrapava što omogućava lakše zavarivanje.
WELDSTEEL 433

Ø

[A]

STRUJA

TVRDOĆA

HEMIJSKI SASTAV

6,00

80-115

pol9

63-65

Cr:40%

8,00

120-150

11,00

150-190

Cevasta elektroda za navarivanje. Elektroda je punjena hrom-karbidima koji formiraju matricu otpornu na ekstremnu abraziju. Obloga elektrode je jako tanka tako da su gasovi koji se emituju prilikom navarivanja svedeni na minimum i pruza izuzetno stabilan luk. Elektrodom prečnika 6mm se navaruje strujom od 80A i vrlo je pogodna za vertikalno i nadglavno navarivanje. Zavar gotovo da ne poseduje sljaku. Koristi se običan držač elektrode. Najveću primenu nalazi u građevinskoj i cementnoj industriji kao i za poljoprivrednu mehanizaciju.
Prednosti su:
1)Mala amperaža tako da je mali unos toplote u osnovni materijal i mešanje sa njim
2)Vrlo brzo navarivanje-do 3 puta brže nego sa običnom elektrodom
3)Mogućnost rada i sa maizmeničnom i sa jednosmernom strujom
4)Lako zavarivanje odozgo-nadole
5)Otporna na vlagu
6)Nema šljake
WELDSTEEL 100

Ø

[A]

STRUJA/POL

POZICIJA

2,50

100-130

3,25

140-180

4,00

180-240

5,00

220-300

Elektroda za sečenje, žljebljenje i bušenje. Glavna prednost ove elektrode je u tome što i seče i žljebi. Elektrodu ne treba sušiti pre upotrebe jer ona u sebi mora da sadrži određeni procenat vlage. Elektroda proizvodi luk sa izuzetno jakom energijom koji odmah topi osnovni materijal. Koristi se za austenitne i feritne čelike, legure bakra, čelične odlivke i sivi liv.