Elektrode za zavarivanje prohroma

Категорија:

Опис

Naziv elektrode

i standardi

Ø mm

Jačina struje(A)

Hemijska svojstva (%)

Fizička svojstva
po (AW/KS)

Struje, pol i pravci zavari.
EL 307

AWS/ASMESFA 5.4

E 307-15

2,50

70-120

C

0,13

Rastegljivost(N/mm2)


EN 1600

E 18 8 Mn B22

3,25

130-150

Si

0,50

Čvrstoća Rm (N/ mm2)

650

DIN 8556

E 18 8 MnB20

4,00

150-170

Mn 5

Ni 9

Izduženje A5 (%)

35

5,00

180-190

Cr

19,00

Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C:70 J

Bazična elektroda za spajanje manganskih čelika i navarivanje feritnih čelika. Zavar se sastoji od austenitnog Cr-Ni-Mo čelika sa malim procentom delta ferita. Otporan je na temperaturu do +850˚C. Ne dolazi do pucanja zavara, što omogućava navarivanje međuslojeva kako bi se eliminisalo naprezanje materijala. Koristi se i za navarivanje delova izloženih habanju.
El 308 L
AWS/ASME SFA5.4

E 308 L – 16

2,00

30-50

C

<0,04

Rastegljivost (N/mm2)


EN 1600

E 19 9 LR 12

2,50

45-70

Si

0,70

Čvrstoća Rm (N/mm2)

600

DIN 8556

E 19 9 LR 26

3,25

70-120

Mn

0,80

Izduženje A5 (%)

38

4,00

110-150

Cr

19,0

Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C:70 J

5,00

160-230

Ni

10,0

Rutilna elektroda za zavarivanje nerđajućih Cr-Ni čelika ili čeličnih odlivaka, sa izuzetno malim sadržajem ugljenika. Pogodna je i za zavarivanje vatrootpornih Cr čelika, rezervoara od nerđajućih čelika, ventila, cevi kao i za potrebe prehrambene i hemijske industrije. Može se koristiti i sa AC i DC strujom. Brzo uspostavlja luk, lako se sjedinjuje sa metalom….
El 310

AWS/ASME SFA5.4

E 310 – 16

2,00

35-45

C

<0,10

Rastegljivost (N/mm2)


EN 1600 E 25 20 R 12

2,50

50-60

Si

0,40

Čvrstoća Rm (N/mm2)

580

DIN 8556 E 25 20 R 26

3,25

80-100

Mn

1,40

Izduženje A5 (%)

35

4,00

110-140

Cr

25,0

Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C:70 J

5,00

150-180

Ni

20,0

Rutilna elektroda za zavarivanje nerđajućih Cr-Ni čelika ili čeličnih odlivaka, sa izuzetno malim sadržajem ugljenika. Pogodna je i za zavarivanje vatrootpornih Cr čelika, rezervoara od nerđajućih čelika, ventila, cevi kao i za potrebe prehrambene i hemijske industrije. Može se koristiti i sa AC i DC strujom. Brzo uspostavlja luk, lako se sjedinjuje sa metalom….
El 312
AWS/ASME SFA5.4 E 312 – 16

2,00

35-60

C

0,10

Rastegljivost (N/mm2)EN 1600 E 29 9 R 12

2,50

55-85

Si

0,90

Čvrstoća Rm (N/mm2)

810

DIN 8556 E 29 9 R 26

3,25

80-120

Mn

1,00

Izduženje A5 (%)

24

4,00

110-150

Cr

29,0

Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C:50 J

5,00

160-200

Ni

10,0

Univerzalna elektroda za spajanje raznorodnih i navarivanje feritnih čelika. Zavar se sastoji od austenitnog Cr-Ni čelika sa približno 50% delta ferita, otporan je na temperature do 1100˚C. Ne dolazi do pucanja zavara, što omogućava navarivanje međuslojeva kako bi se eliminisalo naprezanje materijala. Koristi se i za navarivanje delova izloženih habanju. Podjednako dobro se ponaša sa AS I DC strujom, luk se lako uspostavlja, a var se lepo razliva.
EL 318
AWS/ASME SFA5.4 E 318 – 16

2,00

30-50

C

0,04 Rastegljivost(N/mm2)


EN 1600 E 19 12 3 Nb R 32

2,50

50-85

Si

0,70 Čvrstoća Rm (N/ mm2)

570

DIN 8556 E 19 12 3 Nb R 26

3,25

70-125

Mn

0,80 Izduženje A5 (%)

35

 

4,00

110-165

Cr 19

Ni 12 Žilavost (ISO-V) (J)

20˚C:70 J

5,00

160-230

Mo2,5

Nb0.35
Rutilna elektroda za spajanje austenitnih, nerđajućih Cr-Ni-Mo čelika. Prilagođena zavarivanju rezervoara od nerđajućih čelika, ventila i cevi za hemijsku, tekstilnu, industriju papira i boja. Za temperature do +400 ˚C. Materijal se lako nanosi a šljaka jednostavno uklanja. Podjednako dobro se ponaša sa AS I DC strujom.