Elektrode za navarivanje MMA (REL)

Категорија:

Опис


Naziv elektrode

i standardi

Ø     mm

Pakova-nje (Kg)

Hemijska svojstva (%)

Fizička svojstva
po (AW/KS)

Struje, pol i pravci zavar.

EH 514

 

DIN 8555

E1 – UM – 400

3,20

105-135

C

0,17

Tvrdoća  (HRc)

42

pol17

pol12

4,00

120-180

Si

0,9

5,00

170-240

Mn

0,38

Cr

2,7

Mo

0,4

Ni

0,1

Fe

ostalo

 

Debelo obožena bazična elektroda za navare srednje tvrdoće, otpornosti na habanje, trenje i udarce. Prilagođena popravkama pruga, gusenica, klizača… Obrađuje se jedino sinterovanim glodalicama za metal. Za provar se preporučuje ESB 40. Prilagođena je popravkama pruga, gusenica, klizača…

EH 548

DIN 8555

E 10 – UM – 60 CR

2,50

80-100

C

4,3

Tvrdoća  (HRc)

42

 

pol17

pol7

3,20

100-120

Cr

35

4,00

140-170

Mn

0,30

5,00

180-200

Fe

ostalo

Debelo obožena rutilna legirana elektroda za navarivanje hipereutektičnih Cr metala. Uspešno navaruje delove izložene ekstre-mnim habanjima i nije otporna na udare. Ako postoje problemi pri navarivanju obavezan je provar sa EL 307B. Namenjena je navarima delova miksera pužnih transportera, pumpi..  

EH 516 B

DIN 8555

E 6-UM-60(65W)T

2,50

70-90

C

0,4

Tvrdoća  (HRc)

59

pol17

pol12

3,20

100-140

Si

0,5

4,00

140-180

Mn

0,3

5,00

180-210

Cr

7

V

0,5

 

Fe

ostalo

 

o

Debelo obožena bazična elektroda za navare velike tvrdoće i velike otpornosti na habanje i udarce. Prilagođena za rad na prugama, skretnicama, drobilicama, bage- rima… Za materijale osetljive na pucanje potreban je provar sa ESB 40. Struja AC i DC. Zavar je pravilan i bez pukotina.